Missie

Onze missie

Ondersteuning bieden aan ervaringsgericht onderwijs in Geraardsbergen en omstreken, omdat we geloven in het opvoeden van kinderen tot volwaardig burgerschap.

Hierbij staan de volgende begrippen centraal: emancipatorisch en participatief, solidariteit en groene duurzaamheid.

We willen werken aan de inbedding van een brede school in de samenleving waarbij de omgeving een belangrijke rol speelt, opdat de buurt een warme welkome buurt wordt.

Hierdoor kunnen kinderen immers opgroeien in harmonie met alle mensen in de samenleving. We willen zorgen voor een groene ruimte in en rond de school die extra zuurstof geeft aan de buurt. Duurzaam omgaan met materiaal en milieu in een groene sociale leefruimte. We streven naar een evenwicht tussen het belang van anderen en het persoonlijk belang door in gesprek te gaan met elkaar en gastvrij te zijn. We ontdekken en ontwikkelen eigen talenten, vaardigheden, keuzes, waarden en normen en gebruiken deze als toets in het handelen en denken en stimuleren elkaar om dat te doen.

We verbreden de leer- en leefomgeving van de kinderen om zo in dialoog met de buurt tot verbinding te komen met de diverse samenleving.

We nemen een actieve rol op in die samenleving via buurtwerk, vrijwilligerswerk,… met als ultieme streefdoel de kinderen te laten opgroeien in een rechtvaardige en solidaire samenleving.

Het doel van deze vzw is het pedagogisch project van de Freinetscholen in Geraardsbergen te ondersteunen. Het kan gaan om materiële of praktische ondersteuning en belangenverdediging van het Freinetonderwijs.

Via financiële acties zorgt Vrienden Van Freinet voor de extra’s eigen aan het pedagogisch project van onafhankelijke freinetschool De Klaproos en Keerpunt Geraardsbergen, die niet door de overheid worden gesubsidieerd.

Steunen

VZW Vrienden Van Freinet kan kracht bijzetten aan hun doelen door enerzijds eigen activiteiten en anderzijds door vrije giften.
Giften zijn welkom en worden zorgvuldig beheerd en besteed.

Dit kan op volgend IBAN nummer:
BE79 5230 8064 1633
BIC : TRIOBEBB